Бухгалтерський облік

Якщо є щось, що ви не вмієте робити краще і дешевше, ніж ваші конкуренти, то немає змісту робити це взагалі, таку роботу необхідно передати тим, хто виконає її з кращим результатом – один із законів успішного ведення бізнесу.

Бухгалтерський облік:

 

Послуги з ведення бухгалтерського обліку

 • перевірка первинних документів отриманих від Клієнта та відображення їх в обліковій системі;
 • підготовка та подача фінансової звітності відповідно вимог українських стандартів бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • проведення регулярних звірок з контрагентами;
 • адміністрування банківських рахунків Клієнта, в тому числі підготовка банківських платіжних доручень, купівля та продаж валюти;
 • розробка та впровадження бухгалтерської облікової політики;

Аутсорсинг нарахування та виплати заробітної плати

 • розрахунок та виплата заробітної плати;
 • розрахунок додаткових нарахувань (премії, понаднормові, інші компенсаційні виплати) передбачених обраною Клієнтом системою оплати праці;
 • розрахунок відпускних, лікарняних;
 • проведення розрахунку при звільненні співробітників;
 • проведення розрахунків за цивільно-правовими договорами;
 • підготовка розрахункових відомостей, розрахункових листків і їх надсилання працівникам;
 • підготовка довідок про доходи на вимогу працівників;
 • підготовка та подача звітності у фонд соціального страхування та інші державні органи;
 • виплата заробітної плати шляхом підготовки банківських відомостей;

Аутсорсинг податкового обліку

 • податковий аудит, що включає в себе визначення правильності нарахування, сплати податків до бюджету та відображення їх у звітності.
 • вибір оптимальної системи оподаткування відповідно до специфіки діяльності Клієнта;
 • оцінка потенційних податкових ризиків та шляхи їх оптимізації;
 • підготовка та подача податкової звітності, контроль за своєчасністю подання податкової звітності та сплати відповідних платежів до бюджету;
 • моніторинг змін податкового законодавства України та інформування Клієнта про зміни, які можуть істотно вплинути на його господарську діяльність.

 

Переваги для клієнта:

 • зростання рентабельності бізнесу за рахунок скорочення витрат на обслуговування супутніх бізнес-процесів
 • передача супутніх бізнес-процесів на аутсорсинг дозволяє направити зусилля на основну діяльність підприємства
 • конфіденційність інформації всередині компанії клієнта, відносини між Клієнтом на аутсорсером регламентуються договором
 • Клієнт отримує послуги високої якості не утримуючи при цьому «дорогий» штат бухгалтерії

Як це працює:

 • image description

  Клієнт визначає, яку саме ділянку обліку планує віддати на аутсорсинг

 • image description

  Складаємо план співпраці, узгоджуємо його з Клієнтом

 • image description

  Підписуємо угоду з Клієнтом

 • image description

  Вартість послуг аутсорсера визначається індивідуально після проведення попередньої експертизи стану обліку, обсягу робіт та терміну виконання.

Зворотній зв’язок